น้ำหมักเพิ่มซีลีเนียมสำหรับอาหารสัตว์ 727 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “น้ำหมักเพิ่มซีลีเนียมสำหรับอาหารสัตว์” ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์สำหรับสัตว์เคี้ยงเอื้อง สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของสัตว์ได้ง่าย ช่วยสร้างความแข็งแรงสมบูรณ์ให้สัตว์เคี้ยงเอื้องโดยเฉพาะโคเนื้อและโคนม

รายละเอียด

        ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยเฉพาะโคเนื้อและโคนมเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยปัจจัยหลักที่จะส่งเสริมความสำเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคคือ อาหารและความแข็งแรงสมบูรณ์ของโค อาหารสัตว์ที่ไม่ได้คุณภาพ สารอาหารไม่เพียงพอ จะส่งผลต่อความสมบูรณ์พันธุ์ และการเจริญเติบโตของโค

        “น้ำหมักเพิ่มซีลีเนียมสำหรับอาหารสัตว์” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์เสริมในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง เป็นสูตรที่มีการผสมกรดอะมิโนซีลีโนเมทไธโอนีนในปริมาณสูงจากธรรมชาติ ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ของสัตว์ สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย ช่วยเสริมสร้างความแข็งและความสมบูรณ์ให้กับสัตว์เคี้ยงเอื้อง

จุดเด่น

 • มีกรดอะมิโนซีลีโนเมทไธโอนีนจากธรรมชาติในปริมาณสูง
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ของสัตว์
 • ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของสัตว์ได้ง่าย

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • เกษตรกรผู้เลี้ยงโค
 • โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) งานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์
 • ผู้ผลิตและนำเข้าแร่ธาตุอาหารสัตว์
 • ผู้สนใจทั่วไป
ราคาต่อรอง (Negotiable)
 • negotiable

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ