ชุดตรวจโรคพยาธิลำไส้ตัวกลม 288 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เทคโนโลยี “ชุดตรวจโรคพยาธิลำไส้ตัวกลม” ที่ให้ผลตรวจถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ใช้งานง่ายตรวจและอ่านผลได้ด้วยตัวเอง เก็บรักษาได้ง่ายในอุณหภูมิห้อง

รายละเอียด

        โรคพยาธิลำไส้ตัวกลม หรือโรคพยาธิลำไส้แคปิลลาเรีย (Intestinal capillariasis) เกิดจากพยาธิตัวกลมชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในปลาน้ำจืด เช่น ปลาตะเพียนขาว ปลาซิว ปลานิล ผู้ป่วยโรคพยาธิลำไส้ตัวกลมมีสาเหตุจากการทานสัตว์น้ำจืดแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ อาการโดยทั่วไปของกลุ่มผู้ป่วยโรคนี้คือ ท้องร่วงเรื้อรัง มีไข้ น้ำหนักลด ซูบผอม ขาดสารอาหารซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ โดยในปัจจุบันการวินิจฉัยโรคสามารถทำได้โดยการตรวจหาไข่และพยาธิตัวกลมในอุจจาระ รวมไปถึงใช้วิธีการส่องกล้องบริเวณลำไส้เล็กเข้ามาช่วย

        “ชุดตรวจโรคพยาธิลำไส้ตัวกลม” ได้รับการพัฒนาคินค้นเพื่อความรวดเร็วในการวินิจฉัย ช่วยตรวจหาพยาธิตัวกลมได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ สามารถตรวจและอ่านผลได้ง่ายด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังสามารถเก็บรักษาและขนส่งได้ง่ายในอุณหภูมิห้อง

จุดเด่น

 • ให้ผลตรวจที่ ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว
 • ใช้งานง่าย สะดวก สามารถตรวจและอ่านผลได้ด้วยตัวเอง
 • ขนส่งและเก็บรักษาได้ง่ายในอุณหภูมิห้อง

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพ
 • โรงเรียน
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณจินดาพร พลสูงเนิน
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
 • ผู้สนใจทั่วไป
ราคาต่อรอง (Negotiable)
 • negotiable

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ