ขอเชิญร่วมงาน NRCT Open House 2022 181 Views

รายละเอียด

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักวิจัย ผู้บริหาร และผู้ประสานงานของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม NRCT Open House 2022 เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รูปแบบ Onsite และ Online ใน 8 ด้าน ดังนี้

  • ด้านการรองรับสังคมสูงวัย (12 มิถุนายน 2565)
  • ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (13 มิถุนายน 2565)
  • ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร (14 มิถุนายน 2565)
  • ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (15 มิถุนายน 2565)
  • ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (16 มิถุนายน 2565)
  • ด้านสังคมและความมั่นคง (17 มิถุนายน 2565)
  • ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ (18 มิถุนายน 2565)
  • ด้านสัตว์เศรษฐกิจ (19 มิถุนายน 2565)

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 12 - 19 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ชั้น 2 อาคาร วช.1

ติดต่อสอบถาม

โทร : 02 579 1370-9
E-mail : pr@nrct.go.th

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Admin Tech2biz
เหมาะสำหรับ
  • อาจารย์ นักวิจัย
  • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป