การทำไฟล์และโมเดล 3 มิติ ทางการแพทย์ และการพิมพ์งาน 3 มิติ 131 Views

รายละเอียด

        Harn 3DMed ธุรกิจการพิมพ์สามมิติชีวภาพ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจำหน่ายเครื่อง Professional 3D Printer, 3D-Bioplotter ของ EnvisionTEC ผู้นำด้านเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จากประเทศเยอรมัน และซอฟต์แวร์ Mimics ของ Materialise จากประเทศเบลเยี่ยม ผู้นำด้านซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างไฟล์ 3 มิติ จากข้อมูลภาพ MRI หรือ CT เพื่อใช้ประโยชน์จากการทำโมเดล 3 มิติ ในการวิจัย ทดสอบ วินิจฉัย วางแผนการรักษา หรือใช้ทำแบบจำลองอวัยวะ โดยสามารถใช้สำหรับเตรียมการผ่าตัด หรือใช้ในการเรียนการสอนแบบเสมือนจริง ทางการแพทย์ปัจจุบันและอนาคต เช่น การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด การผ่าตัดหรือศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร ใบหน้า และกะโหลกศีรษะ การผ่าตัดกระดูก ข้อ เส้นเอ็น และอื่นๆ

หัวข้อให้คำปรึกษา

ให้บริการเป็นที่ปรึกษา (Consultant) ด้านการพิมพ์ 3 มิติ ได้แก่

 • การทำไฟล์ 3 มิติ ทางการแพทย์ โดยทำไฟล์ 3 มิติ จาก MRI หรือ CT Scan เพื่อวางแผน เตรียมการก่อนการผ่าตัด
 • การพิมพ์ 3 มิติ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบเรซิ่น DLP จาก EnvisionTEC และระบบเส้น ABS (FDM)

ผลิตภัณฑ์​ / อุตสาหกรรมที่ให้บริการคำปรึกษา

 • การพิมพ์ 3 มิติ
 • การทำไฟล์ 3 มิติ ทางการแพทย์
 • เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบเรซิ่น
 • ซอฟต์แวร์แปลงไฟล์ภาพ MRI หรือ CT Scan เป็นไฟล์ 3 มิติ

ประสบการณ์ / ผลงานที่ผ่านมา

มีประสบการณ์ให้บริการทำไฟล์และโมเดล 3 มิติ ทางการแพทย์ ติดตั้งเครื่องพิมพ์วัสดุเรซิ่น และชีวภาพ 3 มิติ ให้กับผู้ใช้บริการ เช่น

 • ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Innovations Development Center : MIND Center) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Excellence Center for Advanced Therapy Medicinal Products , EC-ATMPs ) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
 • โรงพยาบาลวชิระ
 • โรงพยาบาลเลิดสิน
 • อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขั้นตอนขอรับบริการ

 1. ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์และข้อมูลเริ่มต้นให้ Harn 3DMed ทราบ
 2. Harn 3DMed สอบถามรายละเอียดความต้องการต่างๆ ของงาน
 3. Harn 3DMed แจ้งขอบเขตการทำงาน ประเมินราคา และชำระค่าบริการ
 4. ส่งมอบงานตามระยะเวลาที่ตกลง
พูดคุยกับที่ปรึกษา
Harn Engineering Solutions Public Company Limited
Chokechai Yingviwatanapong
ค่าบริการ
ค่าพิมพ์งาน 3 มิติ เริ่มต้นกรัมละ 39 บาท / ค่าทำไฟล์ 3 มิติ ทางการแพทย์ เริ่มต้นที่ 8,500 บาท
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป