การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การขึ้นทะเบียน อย., การจัดทำระบบมาตรฐาน GHPs HACCP, นำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 171 Views

รายละเอียด

รับให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การขึ้นทะเบียน อย., การจัดทำระบบมาตรฐาน GHPs HACCP และการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

หัวข้อให้คำปรึกษา

รับให้คำปรึกษา (Consultant) ด้านมาตรฐานสากลและอื่น ๆ ได้แก่

 • ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การขึ้นทะเบียน อย.
 • การจัดทำระบบมาตรฐาน GHPs, HACCP
 • นำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ผลิตภัณฑ์​ / อุตสาหกรรมที่ให้บริการคำปรึกษา

 • อาหาร
 • เครื่องสำอาง
 • ยาแผนโบราณ
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ขั้นตอนขอรับบริการ

 1. แจ้งความประสงค์ในการรับบริการ
 2. แจ้งขอบข่ายการดำเนินงานและใบเสนอราคา
 3. ทำสัญญาว่าจ้าง
 4. ดำเนินงานตามขอบข่ายงานในการว่าจ้าง
พูดคุยกับที่ปรึกษา
-
กันต์กวี ทิพย์เมืองพรม
ค่าบริการ
10,000 บาท
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป