สบู่บาธบอม (Bath bomb) ป้องกันโรคผิวหนังสำหรับสัตว์ 356 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “สบู่บาธบอม (Bath bomb) ป้องกันโรคผิวหนังสำหรับสัตว์” เพื่อช่วยลดและป้องกันการเกิดโรคผิวหนังอักเสบจากการติดเชื้อ มีส่วนผสมของสมุนไพรจึงมีความปลอดภัย ที่สำคัญเป็นสบู่ที่อยู่ในรูปแบบบาธบอม มีลักษณะเป็นก้อนกลม ๆ เมื่อโดนน้ำจะแตกฟองฟู่และละลายง่าย สะดวกต่อการใช้งาน

รายละเอียด

        โรคผิวหนังอักเสบจากการติดเชื้อ เป็นโรคที่พบบ่อยในสัตว์เลี้ยง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ร้อนชื้นร่วมกับปัจจัยภายนอก การรักษาส่วนใหญ่จะใช้ยาฆ่าเชื้อและยาปฏิชีวนะ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันและกำจัดโรคสำหรับสัตว์หลากหลายรูปแบบ เช่น แชมพู ก้อนจุ่มอาบ ที่มีส่วนผสมของสารเคมี ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังและไม่ปลอดภัยหากสัตว์เลียเข้าไป

        “สบู่บาธบอม (Bath bomb) ป้องกันโรคผิวหนังสำหรับสัตว์” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อช่วยลดและป้องกันการเกิดโรคผิวหนังอักเสบโดยมีส่วนประกอบเป็นสมุนไพร สามารถทำลายเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังได้ถึง 99.9 % ผลิตออกมาในรูปแบบบาธบอม ที่มีลักษณะเป็นก้อนกลม ๆ เมื่อโดนน้ำจะแตกฟองฟู่และละลายง่าย มีความปลอดภัย ใช้สำหรับอาบน้ำให้สัตว์เลี้ยงได้โดยไม่ต้องล้างออก

จุดเด่น

 • ช่วยลดและป้องกันการเกิดโรคผิวหนังอักเสบจากการติดเชื้อในสัตว์เลี้ยง
 • มีส่วนผสมของสมุนไพร จึงปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
 • อยู่ในรูปแบบบาธบอม ละลายน้ำง่าย ใช้งานสะดวก

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • โรงพยาบาล / คลินิกรักษาสัตว์
 • ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณจินดาพร พลสูงเนิน
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • โรงพยาบาล / คลินิกรักษาสัตว์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง