สารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุผลไม้ (CK Wax) 1031 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “สารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุผลไม้ (CK Wax)” ช่วยคงความสดสวยงาม ลดอัตราการคายน้ำออกจากผิว สามารถป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ที่เข้าทำลายผลไม้ จึงช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้กับผลไม้ได้ดี ปลอดภัยสูงเพราะใช้วัตถุดิบหลักจากธรรมชาติถึง 99%

รายละเอียด

        การสูญเสียคุณภาพของผลผลิตสดทางเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวเป็นปัญหาที่สำคัญมาก เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาทิ การสูญเสียน้ำ การเกิดบาดแผล การเข้าทำลายของแมลงและสัตว์ต่าง ๆ ระหว่างการเก็บเกี่ยว การขนส่งและการวางจำหน่าย ทำให้ผลิตผลเกิดการสูญเสียน้ำหนัก เหี่ยวและผิดรูปทรง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ราคา และปริมาณการส่งออก

        “สารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุผลไม้ (CK Wax)” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นสารเคลือบผิวสำหรับผลไม้สด เพื่อลดอัตราการคายน้ำออกจากผิวทำให้ผิวของผลไม้ไม่เหี่ยว ไม่ช้ำ สามารถป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อจุลินทรีย์ จึงช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้ มีความปลอดภัยสูงเพราะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติถึง 99%

จุดเด่น

 • เป็นสารเคลือบผิวที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้กับผลไม้ที่ต้องผ่านการฉายรังสี
 • คงลักษณะผิวของผลไม้ไว้ไม่ให้เหี่ยว ผิดรูป เสียหาย
 • มีความปลอดภัยเพราะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ
 • เก็บรักษาได้นาน 1 ปี ที่อุณหภูมิห้อง

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้สด
 • ผู้บริโภคทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
 • ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตสารเคลือบผิวผลไม้
 • ผู้ประกอบการ / เกษตรกรที่จำหน่ายผลไม้สด
ราคาต่อรอง (Negotiable)
 • negotiable

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ