หัวฉีดน้ำแรงดันสูงใช้ในการตัดวัสดุด้วยเลเซอร์ 552 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “หัวฉีดน้ำแรงดันสูงใช้ในการตัดวัสดุด้วยเลเซอร์” สำหรับฉีดน้ำแรงดันสูงในระหว่างกระบวนตัด ช่วยให้วัสดุระบายความร้อนได้ดี พัดพาเศษวัสดุออกจากชิ้นงาน ทำให้ประสิทธิภาพในการตัดดียิ่งขึ้น

รายละเอียด

        การตัดวัสดุด้วยเลเซอร์พบได้ในอุตสาหกรรมการตัดแบ่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น แต่ความร้อนจากแสงเลเซอร์อาจทำให้วัสดุมีรอยแตก หรือบิดเบี้ยวอันเนื่องมาจากการขยายตัว รวมทั้งเศษวัสดุจากการตัด อาจเกิดการหลอมติดบนผิวชิ้นงานได้

        “หัวฉีดน้ำแรงดันสูงใช้ในการตัดวัสดุด้วยเลเซอร์” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นหัวฉีดน้ำแรงดันสูงแบบวงแหวนที่ใช้ฉีดน้ำในระหว่างกระบวนการตัดวัสดุด้วยเลเซอร์ โดยที่ไม่ส่งผลกระทบในการตัดเพราะลำแสงสามารถส่องผ่านน้ำไปยังชิ้นงานได้ การฉีดน้ำแรงดันสูงนี้จะช่วยระบายความร้อนให้แก่วัสดุที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงทางความร้อน และพัดพาเศษวัสดุออกจากชิ้นงาน ช่วยให้ประสิทธิภาพในการตัดดียิ่งขึ้น

จุดเด่น

 • สามารถฉีดน้ำแรงดันสูงในระหว่างการตัด ที่ช่วยให้ระบายความร้อนลดความเสียหาย เช่น การแตกหัก บิดเบี้ยวอันเกิดจากความร้อนของวัสดุได้
 • ช่วยพัดพาเศษวัสดุออกจากชิ้นงาน ทำให้ประสิทธิภาพในการตัดดียิ่งขึ้น

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุที่ใช้การตัดด้วยเลเซอร์
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) งานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายเลเซอร์ รวมถึงอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเลเซอร์
 • ผู้สนใจทั่วไป
ราคาต่อรอง (Negotiable)
 • 70,000 - 100,000 บาท

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ