นวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 381 Views

รายละเอียด

        หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม - SID ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาผลงาน "นวัตกรรมเพื่อสังคมประจำปี 2566" 

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 • รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการและเขียนข้อเสนอโครงการ
 • ปิดรับข้อเสนอโครงการ 17 มีนาคม 2566
 • พิจารณาคัดเลือกผลงาน
 • พัฒนานวัตกรรมและให้คำปรึกษา
 • สร้างเครือข่ายระบบนิเวศนวัตกรรม

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

 • มีสิทธิได้รับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมและมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินงานที่ได้รับทุน
 • มีโอกาสได้พบที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจและการตลาด
 • มีโอกาสได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 • มีโอกาสได้พบเครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและในระดับประเทศ

เกณฑ์ / เงื่อนไข

        ผู้ประกอบการ นักวิจัย วิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน หรือผู้ที่สนใจที่ต้องการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีงบประมาณสนับสนุนผลงานละไม่เกิน 300,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

061-942-9196
084-777-6979

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไปพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 • นักวิจัย
 • วิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว