โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจําปีงบประมาณ 2566 262 Views

รายละเอียด

        สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญผู้ประกอบการ  วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานราชการ มูลนิธิ สมาคม กิจการเพื่อสังคม ที่มีความต้องการผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ไปแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการทำงาน สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อนำนวัตกรรมที่พร้อมขยายผลไปใช้ในพื้นที่ของท่าน

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

การนำนวัตกรรมพร้อมขยายผลไปใช้ในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดอัตลักษณ์ชุมชนพื้นถิ่น" โดยสามารถเลือก 1 นวัตกรรม จาก 7 นวัตกรรม เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่ ดังนี้

 1. ระบบการผลิตและเตรียมเส้นไหมครบวงจรสำหรับชุมชน
 2. Holistic craft: นวัตกรรมออกแบบและสิ่งทอพื้นถิ่นตามอัตลักษณ์ชุมชน
 3. ระบบอบแห้งพลังงานชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสมุนไพรพื้นถิ่น
 4. ระบบโรยเมล็ดข้าวที่สามารถปรับอัตราการหว่านเมล็ดพันธุ์ต่อพื้นที่ได้ตามต้องการ
 5. ระบบบริหารจัดการน้ำการเกษตรโรงเรือนปลูกผักด้วยเทคโนโลยี IoT สําหรับผู้พิการ
 6. ระบบเลี้ยงปลาเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีไบโอฟลอค
 7. นวัตกรรมการสกัดโปรตีนดักแด้แคปซูลพร้อมทาน

เกณฑ์ / เงื่อนไข

 • ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มโอทอป ที่มีความต้องการนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเขต พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 • ชุมชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการอบรมออนไลน์
 • ต้องเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมภายใต้ 8 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
 • สามารถเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ ของการจัดกิจกรรมอบรม
 • มีควารู้ความเข้าใจในการร่วมกิจกรรม และทำให้เกิดผลลัพธ์ของโครงการในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย

ติดต่อสอบถาม

Facebook: https://www.facebook.com/CISMED.RMUTI
โทร: 08-9946-7819 (คุณจ๋า)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
 • ชุมชน หรือ วิสาหกิจเพื่อสังคม
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว