เชิญเข้าร่วมการประชุม Bioinformatic Thailand Bioinformatics Research Network (TBRN 2023) 1130 Views

รายละเอียด

            สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่ายวิจัยชีวสารสนเทศ และเชื่อมโยงนักชีวสารสนเทศของประเทศไทย รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. 2566Thailand Bioinformatics Research Network (TBRN 2023): Talent Pool and Stakeholder Engagement

กิจกรรมภายในงาน

 • บรรยายและเสวนาพิเศษจาก policy maker และ funding agency
  • เข้าใจนโยบาย เข้าถึงแหล่งทุน
 • แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้าง network กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
  • connection ที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
 • การสื่อสารผลงานอย่างไรให้เกิด impact โดยแชมป์ FameLab Thailand 2021
  • สื่อสารผลงานได้อย่างมืออาชีพ
 •   การระดมสมอง เพื่อขับเคลื่อนงานด้าน precision medicine/
  Microbiology&wellness/Agriculture&Biotechnology
  • ทำความรู้จักกลุ่มนักวิจัยและ User ในประเด็นเดียวกัน

ลงทะเบียน

 • เปิดรับจำนวน 200 ท่าน และขอสวงนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน
 • ร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ QR code
  หรือผ่านทางลิงก์ https://forms.gle/LpKytvy6DpzBPngv7

วัน เวลาและสถานที่

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30-20.00 น.
ณ ห้องประชุม Watergate Ballroom ชั้น 6 โรงแรม Amari Watergate Bangkok

ติดต่อสอบถาม

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

เบอร์ 02 109 5432

dev
Admin Tech2biz
ประเภท
 • การประชุม สัมมนา
เหมาะสำหรับ
 • นักวิจัย
 • บุคคลทั่วไป