เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Area-based Innovation for Community 158 Views

รายละเอียด

             อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Area-based Innovation for Community แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

             วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อนำเทคโนโลยีหรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ช่วยแก้ไขปัญหา ตอบโจทย์ความต้องการสู่การพัฒนาชุมชน ถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญจากรั้วมหาวิทยาลัย
สมัครร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Technology transfer to Community)

เกณฑ์ / เงื่อนไข

 • โครงการ 1 โครงการ สามารถดำเนินการได้กับ 1 ชุมชน หรือมากกว่า 1 ชุมชน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการ (ร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การอบรมจนถึงการใช้งานจริง) ไม่น้อยกว่า 10 คน
 • โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน สนับสนุน มีทุนสนับสนุนวงเงิน 100,000 บาทต่อโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นการรวมกลุ่มชุมชนที่มีสมาชิก 10 คนขึ้นไป
 • มีความต้องการนำเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินกิจการ
 • มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์

สมัครโครงการ

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 4 ตุลาคม 2566 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!
 • สมัครได้ที่ลิงก์ คลิก

ติดต่อสอบถาม

คุณชุติกาญจน์ ศรีกรด (ชุ)
เบอร์: 095-4104153 และ 0 7567 3578
Email: chsrikrod@gmail.com

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • วิสาหกิจชุมชน
 • กลุ่มเกษตรกร
 • กลุ่มอาชีพ
 • ผู้เชี่ยวชาญ
 • อาจารย์
 • นักวิจัย
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว