Card image cap
สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติเพื่อกำจัดศัตรูเห็ด
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
สารสกัดกะทกรกบรรเทาอาการโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์จากสารสกัดบัวบก
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี