Card image cap
สบู่มะม่วงผสมขมิ้น
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเสริมซีลิเนียมสำหรับกล้วยหอมทอง
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
NU Bio Bag ถุงปลูกชีวภาพ
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ระบบคัดแยกผลไม้
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ชาผักหวานป่าสารพัดประโยชน์
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เซรั่มบำรุงผิวจากสารสกัดเมล็ดข้าวสีแดง
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนกำจัดตัวเรือด
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี