Card image cap
การส่งเสริมการลงทุน ประจำปี 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
เชิญร่วมกิจกรรม Focus Group : Good Health and Well-being (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 2/2567

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
วันนี้ - 19 ม.ค. 2567
Card image cap
ทุนสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค 4 กลไก (Regional Innovation Business Platform Roadshow)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
วันนี้ - 29 ธ.ค. 2566
Card image cap
เชิญเข้าร่วมโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Market Scaling Up) 2024 รอบที่ 1

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
วันนี้ - 8 ธ.ค. 2566
Card image cap
เปิดรับสมัคร WUNICORN “ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่” ปี 2567

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันนี้ - 15 พ.ย. 2566