Card image cap
เครื่องวัดความชื้นแบบไม่ต้องสัมผัสวัสดุ
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องช่วยฝึกเดิน (Walker) พร้อมระบบพยุงน้ำหนัก
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ลำโพงจำกัดทิศทางเสียง
ระดับต้นแบบ (Prototype)
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
อุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุอาหารในดินด้วยสัญญาณไฟฟ้าแบบพกพา
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี