Card image cap
น้ำปลากาบาเพื่อสุขภาพ
ระดับงานวิจัย (Initial)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากไข่ขาว
ระดับงานวิจัย (Initial)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
สแน็คแผ่นโภชนาการสูงจากปลีกล้วย
ระดับงานวิจัย (Initial)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี