Card image cap
น้ำปลากาบาเพื่อสุขภาพ
ระดับงานวิจัย (Initial)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผลิตภัณฑ์หนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ
ระดับงานวิจัย (Initial)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
สารสกัดจากสเต็มเซลล์จากข้าวไทย
ระดับงานวิจัย (Initial)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี