Card image cap
เครื่องช่วยเดินอัตโนมัติ
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ไฮโดรเจลปิดแผลเสริมสารสกัดขมิ้น
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
กำลังออนไลน์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ชุดตรวจฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระบนกระดาษ
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
กำลังออนไลน์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ครีมกันแดดนาโนคอมโพสิตจากเปลือกสับปะรด
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
กำลังออนไลน์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
สารสกัดป้องกัน UV จากเมล็ดเสาวรส
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
กำลังออนไลน์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
สารสกัดผักบุ้ง ช่วยกระตุ้นการเจริญของเส้นผม
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
กำลังออนไลน์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ลูกอมสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ซิลิโคนพันตอขาระดับใต้เข่า ชนิดควบคุมแรงดัน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
กำลังออนไลน์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี