Card image cap
เม็ดเจลชีวภาพรักษาอาการท้องร่วง
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องสำอางจากโปรตีนเส้นใยไหมและน้ำมันดักแด้
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
Cleansing Oil จากพืชช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้า
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องแกงเผ็ดลดโซเดียมเพื่อสุขภาพ
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
สารสกัดเข้มข้นเพื่อสุขภาพจากใบชาเมี่ยง (ชาอัสสัม)
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
น้ำหอมจากดอกอรพิม
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
น้ำนมแปรรูปเปปไทด์ ช่วยป้องกันโรคลิ่มเลือดอุดตัน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี