Card image cap
อุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุอาหารในดินด้วยสัญญาณไฟฟ้าแบบพกพา
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
สเปรย์สมุนไพรป้องกันโรคในช่องปาก
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผลิตภัณฑ์ยับยั้ง HIV ชนิดทา
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
คลีนซิ่งออยล์จากน้ำมันเมล็ดชา
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี