Card image cap
สารสกัดกะทกรกบรรเทาอาการโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยจากสารสกัดข้าวก่ำ
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี