Card image cap
เครื่องดื่มข้าวสินเหล็กสำหรับผู้มีภาวะโลหิตจาง
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
น้ำนมข้าวชนิดผงช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผงเมือกเมล็ดแมงลักสกัด
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผงโปรตีนเชคจากดักแด้ไหม
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ข้าวเกรียบว่าวจากดักแด้ไหม
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ขนมขบเคี้ยวจากผักเหลียง
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
บิสกิตใยอาหารสูงจากผงเปลือกกาแฟ
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องแกงเผ็ดลดโซเดียมเพื่อสุขภาพ
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี