Card image cap
ผงเมือกเมล็ดแมงลักสกัด
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เส้นราเม็งไร้กลูเตน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
แป้งเกี๊ยวไร้กลูเตน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผงโปรตีนเชคจากดักแด้ไหม
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ข้าวเกรียบว่าวจากดักแด้ไหม
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผสมเกสรผึ้ง (B Good)
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ขนมขบเคี้ยวจากผักเหลียง
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องแกงเขียวหวานใบย่านางสำเร็จรูป
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
บิสกิตใยอาหารสูงจากผงเปลือกกาแฟ
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
นมข้นหวานเพื่อสุขภาพจากธัญพืช
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องแกงเผ็ดลดโซเดียมเพื่อสุขภาพ
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี